Ankerhus Akademi

Sæt scenen og lav et gearskifte i din virksomhed!


Den hastige teknologiske udvikling vi alle oplever stiller store krav til din virksomhed og udfordrer vante forretningsmodeller. Hvad der for blot få år siden var svært at forestille sig, er i dag en helt integreret del af den måde virksomheder drives på.

Udviklingen vil kun accelerere i de kommende år og det stiller krav til alle virksomheder om, at have en forretningsmodel der jævnligt kan tilpasses og forandres.
Ankerhus arbejder målrettet med at gøre virksomheder forandringsparate og være i stand til hurtigt og effektivt at drive innovationsprocesser for derigennem at lede udviklingen i stedet for at blive ledt af andre.

Udvikling via udsyn og indsigt

Vi arbejder ud fra en filosofi om udvikling via udsyn og indsigt. Det betyder, at virksomhederne skal kunne opfange trends og signaler i omverdenen hurtigt og efterfølgende via indsigt i egen forretning, kunne implementere dem.

Vi tror på, at fremtiden i erhvervslivet tilhører de virksomheder der evner kombinationen af hurtig omstilling og inddragelse af medarbejderne i forandringsarbejdet.

Du kan på hjemmesiden læse mere om vores arbejdsmetoder og værktøjer, men allerhelst vil vi gerne komme forbi og tage et uforpligtende møde om hvordan vi bedst kan hjælpe dig og din virksomhed.