Ankerhus Akademi

 

Undervisere og facilitatorer


Bensaid Vincent Jlil

bensaid

Bensaid Vincent Jlil arbejder dedikeret for at bidrage til, at mennesker, ledelse og organisationer skaber exceptionelle resultater med afsæt i større bevidsthed, medfølelse, visdom, meningsfuldhed og medmenneskelig bæredygtighed. Bensaids store passion er visdommens og den eksistentielle dimension af livet og lederskabet. Han besidder stor faglig dybde og agerer med udpræget ro, nærvær, varme, humor og en anerkendende holdning, og formår at skabe solide rammer for processer, læring og fordybelse.

Bensaid har de seneste 17 år arbejdet med menneskelig udvikling: coaching af ledere, facilitering af grupper og organisationer, herunder designet og drevet komplekse forandringsprocesser på det sociale velfærdsområde, co-trainer med ansvar for træning af facilitatorens egen tilstand. Derudover leder Bensaid forløb for ledergrupper i indre kapacitetsopbygning og eksplorativ forandringsledelse med afsæt i Teori U bl.a. i Sahara Ørkenen i Marokko, og han leder retreats her i Danmark.

Bensaid er uddannet systemisk- og anerkendende coach fra Metropol, Facilitator og Procesleder fra CENFAC, samt Socialpædagog.
I 1997 gennemgik Bensaid et 1-årigt forløb som privatelev hos en moderne mystiker med træning i praksisdiscipliner fra visdomstraditioner.
Aktuelt er Bensaid under uddannelse på et 3-årigt træningsprogram ”Bæredygtig Ledelse, Co-Creation og Teori U i praksis” hos Sustainable Co-Creation og Presencing Institute.

Bensaid er en af Ankerhus Gruppens absolut førende kapaciteter indenfor Teori U – han er skaber, udvikler og leder af Presencing U Lab, hvor han også er gennemgående facilitator, underviser og træner.

Specialer:

• Procesfacilitering
• Facilitator træner
• Retreat forløb for ledere
• Lederudvikling
• Design af innovative lederudviklingsprogrammer

bensaid@ankerhus.dk
 26 28 38 00
 LinkedIn