Ankerhus Akademi

Uddannelse er udvikling og læringsforløb


I Ankerhus arbejder vi med uddannelse som for os er lig med læringsforløb (se Presencing U Lab ). I en moderne virksomhed er det helt afgørende, at medarbejdere og virksomheden bliver aktører i de udviklingsprocesser de deltager i. Med- og samskabelse, som det hedder.

Vi ved, at ny læring er lig med udvikling af nye kompetencer og indsigter. Og det betyder, at vi må arbejde med ydmyghed og respekt, men samtidig med dyb indsigt i den branche og praksis vore kunder kommer fra.

Derfor er vores læringsforløb kendetegnet ved:

At praksis udfordres gennem skabelsen af et refleksionsmiljø, hvor forskellige udfordringer, visioner og drømme spejles og undersøges fra flere positioner og perspektiver

En anerkendende tilgang der tager højde for individuelle og organisatoriske læreprocessers mangfoldighed

Det kommer der konkret målbare resultater ud af, både ved medarbejderuddannelse og lederuddannelse fordi:

Flere medarbejdere får et kompetenceløft på samme tid

Læringsforløbet kan foregå fleksibelt og indpasses i dagligdagen

Medarbejdere får fælles sprog

Virksomhedskulturen styrkes i den rigtige retning

Kompetenceløftet bidrager til at eksekvere virksomhedens strategi og mål

Vore uddannelser er praksisnære og tilbyder jer nye muligheder for at håndtere hverdagens udfordringer.