Ankerhus Akademi

Trivselscoaching til ledere og andre medarbejdere


Er du selv eller dine medarbejdere stressede, har fravær på grund af andre belastninger eller har risiko for at blive sygdomsramte?

Trivselscoaching arbejder målrettet mod, at få ubalancen ud af kroppen, at få arbejdsglæden og overskuddet tilbage, samt at medarbejderen bliver i stand til at forebygge stress og skabe trivsel i sit arbejde.

Trivselscoaching tilbyder et fortroligt rum, som fokuserer på, hvordan den coachede kan bruge sine ressourcer til at bryde dysfunktionelle tanke- og handlingsmønstre.

Effekt og udbytte

Trivselscoaching bidrager til, at den coachede kan se nye muligheder, skabe erkendelse, få nye perspektiver, skabe refleksion og læring og ikke mindst afprøve det i praksis.

Gennem Ankerhus’ trivselscoaching skabes der en udvikling af det enkelte menneske integreret med ledelsen og organisationen i øvrigt.

Sådan gør vi

I Ankerhus sammensætter vi et forløb udfra det aktuelle behov.

Eksempel på forløb:

Indledende møde mellem coach, coach-personen og evt. nærmeste chef

Coaching session

Coaching session

Coaching session

Afsluttende møde mellem coach, coach-personen og evt. nærmeste chef eller kolleger

Ankerhus er af Arbejdstilsynet certificeret arbejdsmiljørådgiver mht. psykisk arbejdsmiljø.