Ankerhus Akademi

Strategi og organisationsudvikling


Virksomhedens ambitioner og intentioner er afgørende.

Uanset virksomhedens ønsker til løsninger, arbejder vi med at sikre og skabe de rette ambitioner. Det handler om, at vi skaber et gennemtænkt udviklingsforløb hvor der fra start er fokus på at skabe effektive løsninger og forandringer med lyst, energi samt med hurtig eksekvering. Ikke lange planer og horisonter, men instant action.
Vores konsulenter har modet til at udfordre vante tankegange og samtidig arbejde konstruktivt og ansvarsbevidst med at skabe en ny fremtid for virksomheden. Lige der, hvor det brænder på, der hvor det kan blive meget bedre. Der, hvor produktivitet, effektivitet og værdiskabelse går hånd i hånd med virksomhedens dygtighed, den kompetente ledelse og up-to-date medarbejdere.

Konkret rådgivning

Udvikling af en klar implementerbar strategi er konkret hjælp til:

• At planlægge den rette proces fra udfordring over fakta til vision og handling
• Sikre fornyelse og gennemføre forandringer
• At skabe forpligtelse, ansvar og udvikle de nye og nødvendige kompetencer hos ledere og medarbejdere
• At moderere og afhjælpe den normale modstand og frygt i større ændringer og udviklingstiltag
• At stille de vanskelige spørgsmål og komme med nyskabende inspiration og viden

Ankerhus anvender altid en grundig drøftelse og inddragelse af medarbejdere i såvel afdækning af baggrund samt muligheder. Vi aftaler ambitionsniveauet og de forventede resultater af vor indsats, og sikrer at der er løbende evaluering og feedback.

Værktøjer

Til udvikling af strategi og organisations ændringer bruger vi en lang række værktøjer der hver gang tilpasses den enkelte virksomhed så vi opnår præcis det resultat, I har behov for. Du kan på hjemmesiden læse kort om nogle af de værktøjer vi bruger til at strukturere og drive strategi arbejdet. Vi arbejder blandt andet målrettet med Blue Ocean strategy, Business Canvas Modellen, Lean, Teori U og mange flere.