Ankerhus Akademi

Social Kapital skabes af medarbejdere


Klaus Rifbjerg sagde engang om ledelse af Gyldendal, at den vigtigste kapital i en åndsvirksomhed er medarbejderkapitalen. Det kan eftertiden så bekræfte.
Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet – og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø. Der er tre anerkendte nøglebegreber: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, der ofte kaldes ”de tre diamanter”. I Ankerhus trækker vi på det arbejde som allerede er udviklet af branchearbejdsmiljørådene. Da tillidsskabelse er en vigtig del af den sociale kapital, anvender vi især Teori U`s fremragende værktøjer til at skabe og forøge den sociale kapital i virksomheden/afdelingen.

Styrkelse af den sociale kapital er alles ansvar

Et bedre psykisk arbejdsmiljø er ofte en vigtig sidegevinst ved at arbejde med social kapital. Men det overflødiggør ikke en selvstændig arbejdsmiljøindsats, for der kan sagtens være problemer i arbejdsmiljøet, som glider ud af fokus, hvis man alene arbejder med de sociale relationer på arbejdspladsen.
På en arbejdsplads med høj social kapital er de sociale relationer præget af tillid, retfærdighed og en god samarbejdsevne. Samarbejdsevne, tillid og retfærdighed berører alle former for relationer på kryds og tværs i en organisation. Styrkelse af den sociale kapital er en indsats for hele organisationen – fra direktion til frontmedarbejdere.
At arbejde med social kapital giver mulighed for at se på hele arbejdspladsen, på strukturer og de enkelte grupper og de indbyrdes relationer.

Tag ledelsen i ed

Erfaringer viser at organisationens vilje til i fællesskab at arbejde med social kapital i sig selv har stor betydning for succes. Den viser også, at det er vigtigt at tage lederne i ed. Lederen er omdrejningsnøglen for et godt psykisk arbejdsmiljø og social kapital.

Ankerhus konsulenter som katalysatorer

Når engagementet kommer både fra toppen og de lokale afdelinger og der trækkes på erfarne konsulentkompetencer, som har viden om arbejdsmiljø, så sker der noget. Lad Ankerhus konsulenter skræddersy netop det forløb virksomheden har brug for.