Ankerhus Akademi

Lederudvikling


Hvad er lederudvikling i Ankerhus? Det er også lederuddannelse. Men vi gør det skræddersyet.

Lederen agerer i en organisatorisk sammenhæng, hvor det er altafgørende at kunne håndtere menneskelige, økonomiske og tekniske problemstillinger og sikre, at disse spiller sammen i forhold til fælles mål. I Ankerhus tager vi udgangspunkt i, at ledelse forudsætter overblik og evnen til at kunne aktivere og motivere andre. Ledelseskompetence er derfor også en kompetence, der er tæt forbundet med lederens egen person og adfærd.
God ledelsespraksis forandrer sig i forhold til udviklingen i samfundet og i den enkelte virksomhed/organisation. Lederudvikling i Ankerhus er derfor også tanken om, at de færreste ledere kommer igennem deres arbejdsliv uden behov for personlig og faglig udvikling.

Effekt og udbytte

Resultatet af et lederudviklingsforløb med Ankerhus er, at du som leder bliver bedre til at udnytte dine kompetencer i forhold til virksomhedens aktuelle situation, vision og strategi. Vi skaber grobund for, at du kan få integreret en række nyttige værktøjer i din konkrete ledelsespraksis. Samtidig opbygger vi i samarbejde en udviklingsplan, der sikrer et løbende fokus på de valgte indsatsområder.

Sådan gør vi

Virksomhedens/organisationens strategiske situation og behov for lederkompetence er altid integreret i den udviklingsproces, som vi sætter i gang.
Grundlæggende arbejder vi i Ankerhus med lederudvikling gennem anvendelse af erfaringsbaserede, relationsbaserede og teoribaserede aktiviteter. Dette spænd er med til at sikre, at vores lederudviklingsproces påvirker forståelsesmønstre, engagement og konkrete handlinger hos lederen.

Og det skaber bundlinie-resultater for virksomheden.

Unikt forløb

Ankerhus har udarbejdet et lederudviklingsforløb, der retter sig specifikt mod private virksomheder. Download eksempel på forløb her: Lederudvikling