Ankerhus Akademi

Strategisk selvledende niche med Teori U


Med Teori U som dynamo og transformator for selvledelse får afdeling og virksomhed ny afgørende nichekultur. Ankerhus’ syn på selvledelse har en forretningstænkning, hvor arbejde, arbejdsmiljø og produktivitet er i balance. Vi har en lang praksis i at hjælpe virksomheder til en selvledende kultur.

Selvledelse er

Det er medarbejderen, der har en viden om, hvad der skal til for at skabe værdi og udvikling. Som medarbejder og gruppe tager man hånd om egne arbejdsopgaver, prioriterer selv og tilrettelægger sin egen tid. Man motiverer sig selv til at løse opgaverne og finder selvstændige løsninger på de eventuelle udfordringer, der ligger i opgaven. Derfor skal medarbejderne have frihed til at tilrettelægge eget arbejde.

De praktiske trin

Vi tager udgangspunkt i, hvad der er relevant og nødvendigt for virksomheden. Opgaveløsninger sker inden for rammerne af virksomhedens forretning eller kerne. Det forudsætter, at alle medarbejdere har en forståelse af, hvad kernen er.

Dialog over temaet selvledelse

Ledelsen viser vejen ved at arbejde med selvledelse. Korte møder hvor man forholder sig til og drøfter, hvad man forstår ved selvledelse. Det skaber bevidsthed om en moderne måde at lede på. Samtidig lærer man hinanden at kende gennem arbejdsmetoden. Gradvist vokser tillid frem blandt lederne, som forudsætning i forløbet.

At se vilkår og muligheder

Lederne kan gennem inspirativt arbejde finde de væsentligste vilkår og muligheder for virksomheden på langt sigt.

Samskabelse med involvering af medarbejdere

I en dialogisk proces arbejder ledelse og medarbejdere sig ind på en gensidig afklaring af virksomhedens forventede vilkår, muligheder og ikke uudnyttede potentialer. Det giver afklaring af virksomhedens prioriterede strategiske spor. Grundlæggende værdier og holdninger i virksomheden konstateres og justeres. Derefter er ledelse og medarbejdere forberedt på at afklare:

 Hvad der kan forventes af medarbejderen
 Hvad der kan forventes af lederen
 Den overordnede leders rolle
 Selvledende kompetencer

Forankring

Ledelse og medarbejdere formulerer sig om ovenstående. Det kan ske i en World-cafe på personalemøder. Som regel klares processen over 4 korte møder. Der udarbejdes en organisationshåndbog.

Det får virksomheden: uddannelse af ledere og medarbejdere

Mangfoldigheden af action learning og anvendte værktøjer giver samtidig lederne og medarbejderne en praktisk færdighed i at arbejde selvledende.