Ankerhus Akademi

DOL – Den Offentlige Lederuddannelse


Ankerhus er siden 2010 certificeret til at gennemføre grundmodulerne samt valgfag i Den Offentlige Lederuddannelse – DOL. Vi vælger samarbejdspartnere med prioriterede University Colleges og Ledelsesakademier alt efter geografisk område. Det har vi eksempelvis gjort til konsortier bag Vestegnens Kommuner, Østjysk Ledelsesakademi, og Aarhus Kommune.

DOL tilbyder praksisnære og målrettede lederudviklingsforløb, der henvender sig til alle ledere i den offentlige sektor. Målet med DOL er at sikre større sammenhæng og forankring i den konkrete ledelsespraksis. Det er således en praksisnær meritgivende uddannelse, som Ankerhus kan tilbyde den offentlige sektors ledere.

Der er masser af store udfordringer at tage fat på i den offentlige sektor. Kommunerne skal effektivisere, og de skal finde nye måder at gøre tingene på, for der bliver færre hænder til flere opgaver. De skal leve op til de stigende – og forskelligartede forventninger fra borgerne. De skal erstatte de mange tusind medarbejdere, der snart forlader arbejdsmarkedet, og de skal blive bedre til at navigere i krydsfeltet mellem medarbejdere, politikere og borgere.

Det stiller store krav til lederne i den offentlige sektor. De står i spidsen for den omstillingsproces, der er nødvendig. Kommunerne skal sørge for at lederne er klædt ordentligt på til at løse opgaven. Her kan Ankerhus med Den Offentlige Lederuddannelse hjælpe. 2/3 af alle skoleledere har nu gennemført en diplomuddannelse i ledelse. Og flere kommer til.

Resultater og fordele:

Er fleksibel: Man kan som leder tage de enkelte moduler i sit eget tempo

 Kan tilpasses til en eller flere kommuners strategier og værdigrundlag

 Giver sparring på tværs af sektorer

 Giver fælles forståelse af kommunens prioriteter og udfordringer

 Er formelt kompetencegivende

 Med DOL kan der etableres et fælles sprog omkring, hvad god ledelse er

 Kan øge trivslen og mindske sygefraværet gennem mere velkvalificeret ledelse