Ankerhus Akademi

 

Metoder og læringsdesign


Vores ambition er, at vores læreprocesser bidrager til at flytte ledelse, organisationer og verden til et sted, hvor der skabes meningsfulde resultater, større bæredygtighed og empati. Og vi ved, at intet forandres, før vi ændrer adfærd. Så kort sagt handler vores læreprocesser om at fjerne afstanden mellem intention og adfærd.

Vi tror på, at erkendelse af det indre sted i bevidstheden, hvorfra vi opererer, er den vigtigste kilde til læreprocesser, der kan flytte mennesker radikalt. Derfor ærer og værner vi om metoder, der understøtter sådanne processer, og her spiller langsomhed, stilhed, nærværstræning og krops-sansebaserede praksisdiscipliner en vital rolle. Det er vores fundament.

På vores fundament har vi skabt et læringsdesign, der kombinerer oplevelsesorienteret, faciliterende undervisning og en actionlearning-baseret tilgang med discipliner fra visdomstraditioner. Det betyder et læringsmiljø, hvor vi stimulerer alle sanser, tænke- og læringsstile samt en stærk deltagerinvolvering. Dette sikrer engagement, fokus, ejerskab og actionlearning, der understøtter træning og kobling til det praksisfelt, som deltagerne agerer i dagligt.

Vi gør derfor brug af en lang række visuelle og grafiske virkemidler, praktiske interventioner, simulator processer, rummets design, musik og naturen. Alt sammen med det dedikerede formål at understøtte et højt læringspotentiale.

 

Vores læringsdesign er bygget op af:

  Faglige oplæg

  Dialog og refleksionsprocesser

  Demonstrationsprocesser fra underviserne

  Oplevelsesbaserede sekvenser med brug af simulatortræning

  Feedback træning

  Nærvær og værenstræning

  Lytte-, krops-, sanse- og opmærksomhedstræning

  Integrationsprocesser

  Logbog