Ankerhus Akademi

Private virksomheder

Vi arbejder med et bredt udsnit af danske virksomheder og har kunder der dækker hele spektret fra iværksætter til større koncern. Vi ønsker at være sparringspartner for vores kunder og arbejder blandt andet med lederudvikling, strategiprocesser, arbejdsmiljø og rekruttering af nøglemedarbejdere i mange forskellige brancher.

• Almende • Anycom • ArbejdsmiljøCentret • Naturmælk 

• Økologisk Landsforening • Bakken • Merkur Andelskasse • Kongerslev Kalk 

• Proinfo • Chr. Hansen • Aalborg Portland • Gumlink • Vestas • JydskeVestkysten

 

Offentlige virksomheder

Kontakt os hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi har hjulpet offentlige organisationer. Et samarbejde med Ankerhus er mødet med dyb ekspertise, autencitet, empati og indlevelsesformåen, tværfaglighed, handling og resultater.

• Aalborg Kommune • Aarhus Kommune • Taastrup Kommune • Randers Kommune 

• Region Midt, Center for Folkesundhed • Statsbiblioteket • Region Syd, Psykiatrien 

• Region Nordjylland • Odense Kommune • Direktoratet for Kriminalforsorgen 

• Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering • Østjysk Ledelsesakademi

 

NGO, Kultur og Foreninger

For alle frivillige gælder, at det de gør, skal give mening. I Ankerhus er vi ikke i tvivl om, at en styrket ledelsesindsats og faglighed i arbejdet med frivillige gør det nemmere at få flere frivillige med, gør ledelsesopgaven overskuelig, får fat i de rigtige frivillige og skaber et bæredygtigt frivilligmiljø. Ankerhus ser det som fornemste opgave, at vi evner at hjælpe den tredje sektors organisationer til at nå deres mål.

EnviNa – forening for miljømedarbejdere • Dansk Blindesamfund 

• UNDP • Frie Skolers Lederforening • NGO Academy • Favrskov Provsti 

• Vesterbro Sogn • AAB Kolding

 

Uddannelsesinstitutioner

Vi ser uddannelsessektoren som en væsentlig sammenhængskraft i samfundet. Hvad enten det er folkeskoler, gymnasier, universiteter, university colleges eller friskoler, så har Ankerhus altid været inddraget i at bistå uddannelsesvirksomheder med deres egen udvikling. I løbet af de senere år er uddannelse som tema og nødvendighed for Danmark som kultur- og erhvervsnation blevet åbenbar. Det har betydet, at uddannelsesinstitutionerne er blevet store organisationer gennem utallige fusioner.

• Egå Gymnasium • Åbenrå Statsskole • Horsens Kommunes Folkeskoler 

• University College Lillebælt • Syddansk Universitet • University College Capital (UCC) 

• University College Syd (UCSyd) • Aarhus Universitet • Frie grundskoler