Ankerhus Akademi

Hvad er arbejdsmiljø, sundhed og trivsel i Ankerhus?


Godt arbejdsmiljø, sundhed og trivsel handler for Ankerhus om, at det skal være sjovt at skabe udvikling og være effektiv. Vi ser en meget stor opgave i at styrke arbejdsmiljøet, sundheden og trivslen i virksomhederne, fordi vi her har at gøre med den største fællesnævner mellem medarbejderinteresser, ledelse og virksomhed. At arbejde med arbejdsmiljø, sundhed og trivsel indbefatter at højne energien og skabe et fælles engagement!

Derudover handler trivsel også i høj grad om lederskab. Man kan naturligvis ikke fremelske sunde medarbejdere blot med en frugtordning eller et motionsrum. Vi får heller ikke et godt arbejdsmiljø, blot fordi vi laver en APV hvert tredje år. Det er, når ledelsen går aktivt ind og engagerer sig i sundhed og trivsel, at den virkelige forandring af miljøet sker.
Ankerhus er af Arbejdstilsynet certificeret arbejdsmiljørådgiver mht. psykisk arbejdsmiljø.

Effekt og udbytte med stor økonomisk gevinst

Sundhed og trivsel er nogle af de bedste muligheder for at skabe udvikling, forandring og innovation. Innovation og kreativitet kommer ikke af sig selv og opstår ikke ud fra snævre økonomiske målsætninger eller golde bundlinjekrav. Den kreative og innovative problemløsning opstår i åbne miljøer: Når virksomhedens ledelse og medarbejderne samtidigt erkender, at de har fælles mål. Arbejdsmiljø må altid indebære, at der er en bæredygtig og empatisk tænkning bag.
Vi ved i dag, at i det engagerede arbejde med sundhed og trivsel i virksomheden skabes der stor økonomisk gevinst.
Samtidig får din ledelse en reel løftestang for energi og engagement, som ellers er vanskelig at tilvejebringe med andre midler. Alle medarbejdere vil gerne have et godt liv og arbejdsliv – Work life balance. Et samarbejde med Ankerhus om arbejdsmiljø, sundhed og trivsel bidrager til, at alle medarbejdere i din organisation finder det værdifuldt at styrke både den individuelle og kollektive trivsel.

Sådan gør vi

Ankerhus arbejder med arbejdsmiljø, sundhed og trivsel på fire niveauer, men i praksis kombinerer vi ofte flere virkemidler. Vores enkle metode er inspireret af C. Otto Scharmers Teori U og har følgende simple motto: Det er ikke blot, hvad man foretager sig, der er afgørende mht. at skabe godt arbejdsmiljø, sundhed og trivsel. Det er lige så meget bevidstheden, man arbejder ud fra, der skaber resultaterne.

Psykisk arbejdsmiljø og autorisation

I Ankerhus er vi som autoriseret psykisk arbejdsmiljørådgiver klædt på, til at tage os af alle typer af rådgivningspåbud indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Det betyder, at vi med vores rådgivning er garant for, at dit problem bliver løst, så det lever op til Arbejdstilsynets krav. Hvis der er tale om problemer med det fysiske arbejdsmiljø, arbejder vi sammen med rådgivere fra ArbejdsmiljøCentret.

Det betyder også, at vi kan hjælpe jer med en forebyggende indsats, der gerne skulle forhindre, at I får samme rådgivningspåbud igen. Få blandt andet svar på følgende:

  1. Hvad er problemet – hvad lyder jeres påbud på?
  2. Hvorfor er problemet opstået?
  3. Hvordan kan I løse problemet?
  4. Hvordan kan I forebygge fremover?
  5. Hvordan kan I indarbejde de forebyggende tiltag i jeres APV?
Redegørelse og tilbagemelding til Arbejdstilsynet

Når I har løst problemet – med os på sidelinjen – laver vi en redegørelse til jer og giver en tilbagemelding til Arbejdstilsynet. Vi skriver i bogstavelig forstand under på, at I har gjort det, I skulle. I redegørelsen beskriver vi, hvordan I har løst problemet, og hvad I vil gøre for at forhindre, at det opstår igen.