Ankerhus Akademi

Medarbejdere gør forskellen


Nutidens virksomheder giver medarbejderne et dynamisk og spændende arbejdsliv, der både er udviklende, engagerende og ikke mindst udfordrende. Men tværfaglighed, stor forandringshastighed og et stadigt større samarbejde på tværs af afdelinger og enheder, stiller store krav til medarbejdere og lederes evne til at navigere. Medarbejderne får udfordringen både i det sociale og det faglige. Hvis ikke udfordringerne håndteres konstruktivt koster det på resultater og bundlinie. Det er tilstrækkeligt dokumenteret. Medarbejdernes faglige og sociale kompetencer gør forskellen. I Ankerhus skræddersyr vi derfor udviklingsforløb for medarbejderne i din virksomhed, ligesom vi gerne afholder dem i virksomheden. Alt sammen med det formål at fremme virksomhedens mål og strategier.

Selvledelse med et strategisk sigte

Dynamiske planlægningsværktøjer der skaber overblik og gør det nemmere at navigere
Redskaber til styring og prioritering af egen tid og energi
Inspiration til udviklende samarbejdsformer i komplekse opgaver
Indsigt i kompleksitet og foranderlighed som vilkår for det moderne arbejdsliv
Ramme for genfortolkning af eget arbejdsliv – hvordan er jeg en succes?

Social Kapital

 Organisationens samarbejdsevne
 Åbenhed som forudsætning for tillid
 Trivsel og effektivitet

De afgørende medarbejderkompetencer

 Din kommunikation som forudsætning for at få andre til at lytte til dig
Selvledelseskompetence
 Team-evner
 Tværgående procesevner

Ankerhus giver dig en forståelsesramme for og værktøjer til det moderne arbejdsliv. Alt sammen for at skabe overblik og handlekraft. Og du får bedre mulighed for at lykkes i et komplekst arbejdsliv.

Kontakt os for nærmere oplysning om, hvordan vi arbejder med alle i virksomheden på ovenstående områder.