Ankerhus Akademi

Hvad er ledelsesbaseret coaching i Ankerhus?


Vi træner dine ledere i at anvende coaching som et ledelsesredskab i praksis, hvor lederen træner evnen til at:

Sætte klare mål sammen med medarbejderne
 Fremme medarbejderens evne til selv at finde løsninger
Styrke medarbejdernes selvstændighed, kreativitet og ansvarlighed
Styrke involvering, eksekvering og resultatskabelse

Når ledere anvender coaching i ledelse, er det vores opfattelse, at de kan anvende de samme teknikker og redskaber som i executive coaching. Konteksten og relationen er imidlertid anderledes, idet leder og medarbejder begge er ansvarlige for sammen at afklare mål og finde en løsning for at sikre resultatskabelsen. Desuden er der en anden magtrelation til stede.

Lederen skal i højere grad kunne kombinere coachende teknikker med andre samtaleteknikker, således at leder og medarbejder opnår de samme fordele som ovenstående, men også sikrer et fundament og en løsning, de begge kan acceptere.

Effekt og udbytte

Med ledelsesbaseret coaching fremmer lederen i højere grad medarbejderens evne til selv at finde løsninger, men skaber også løsninger sammen med medarbejderen i samtalen. Lederen er i ledelsesbaseret coaching langt mere tilbageholdende med at give egne løsninger.

Leder og medarbejder afstemmer målet, mens lederen i højere grad lader medarbejderen selv finde vejen til målet, hvilket ofte skaber større medarbejderengagement og involvering.

Sådan gør vi

Et eksempel på forløb:

En god begyndelse med ledelsesbaseret teamcoaching:

  • Lederne træner teamcoaching intensivt i 2 dage.
  • Den sidste dag inviteres projektgruppen eller repræsentanter fra projektgrupper, og lederen træner teamcoaching, styrker og målretter teamets samarbejde og forbedrer projektets resultater.
  • Projektgruppen eller teamet lærer betydningen af coaching for gruppens/teamets virke, sammenhold og resultatskabelse.
  • Den teamcoachende leder styrker dialogkulturen, håndterer problemer og konflikter i en konstruktiv ånd, og evnen til at realisere målsætninger, milepæle og handleplaner øges markant.