Ankerhus Akademi

 

Kunsten at facilitere


Står du med ansvaret for at hjælpe din organisation eller kunder med at lede møder, workshops, gruppe- og teamprocesser eller forandringsprocesser i stigende kompleksitet? Oplever du at effektivitet, målrettethed og resultater går hånd i hånd med høj deltagerinvolvering, engagement, ejerskab og mening?

Kurset Kunsten at facilitere giver dig stærke kompetencer og et solidt udbytte inden for dette felt.

Hvad er facilitering? Den korte version er helt enkelt ”at hjælpe grupper til at gøre det bedre” [IAF). Kurset tager afsæt i IAF (The International Association of Facilitators) kernekompetencer og etiske kodeks for facilitering.

På dette basiskursus over 2 x 2 dage i Kunsten at facilitere  introduceres du til hele filosofien og håndværket bag facilteringens kunst. Det fordrer både det rette mindset og håndværksmæssige greb om de stærke værktøjer i facilitering.

Dit udbytte

Du lærer på dette basiskursus i Kunsten at facilitere både at designe og drive processer hele vejen fra start til slut – i faciliteringskunstens ånd.

 • Forståelse for facilitering som filosofi, faglighed og håndværk
 • Forståelse for IAF ´s kernekompetencer og etiske kodeks for facilitering
 • Designe og drive processer fra start til slut med afsæt i IAF´s kernekompetencer
 • Arbejde med energi og temposkift i facilitering
 • Håndtere en række praktiske interventioner i facilitering
 • Selvindsigt i din rolle som facilitator
Indhold

Indholdet tager afsæt i The International Association of facilitators (IAF) kernekompetencer og etiske kodeks for professionel facilitering, undervisernes praktiske erfaring med håndværket procesfacilitering, samt deltagernes egen praktiske virkelighed.

 • IAF´s kernekompetence og etiske kodeks
 • Faciliteringens 5 basiselementer
 • Facilitatorens værktøjskasse fra A-Z
 • Forskellige procesmodeller
 • Gråzoner i facilitering
 • Gruppeprocesser og forandringspsykologi
 • Kommunikation og feedback
 • Nærværs- og bevidsthedspraksis som afsæt for mesterlig facilitering
 • Praksistræning – facilitation on the floor
Arbejdsform

Læringsdesignet er praksisfunderet med afsæt i en aktionslæring og oplevelsesbaseret tilgang med stimulering af alle tænke- og læringsstile herunder masser af træning på gulvet. Undervisningen er tilrettelagt i variation af vidensformidlende oplæg, praksistræning i små grupper og i den store gruppe understøttet af instruktioner, dybtgående refleksionsprocesser og feedback. For at understøtte et læringspotentiale vil du efter 1. modul afprøve interventioner i egen organisation eller projekter, som gøres til genstand for refleksion, feedback og læring på kursets 2. og sidste modul.

Der er tale om læringsdesign med et højt læringspotentiale, der understøtter at teorier og interventioner bliver omsat til adfærd, funderet i personlige og faglige kompetencer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til både selvstændige og interne konsulenter, HR konsulenter, projektledere, ledere, teamledere, koordinatorer og alle med ansvar for at lede processer og projekter.

Deltagerantal

Da kurset er baseret på megen praksistræning med god tid til den enkelte, vægtes relative små hold, hvorfor holdet er begrænset til 16 pladser.

Hvornår

Kurset er eksternat og består af to moduler af 2 dages varighed og finder sted på følgende datoer:

 1. modul: 12. og 13. oktober 2017
 2. modul: 30. november og 1. december 2017

Der undervises alle dage fra kl. 08.30 – 16.00

Lokation

Lokation for dette kursus er valgt med henblik på at understøtte inspiration, fordybelse og læring og afholdes på Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding

Pris

kr. 11.600 (excl. moms)

Du kan købe kurset både her hos Ankerhus Akademi (under Books) eller hos UC SYD

Underviserne

Da kurset fokuserer på megen træning og med god tid til den enkelte, er der to undervisere på alle dagene. Underviserne er:

Hannie van der Windt
Konsulent og underviser ved Center for Ledelse UC SYD. Hun har en MBA og en bred uddannelse inden for Sprog, Kommunikation, Ledelse og Organisationsudvikling. Facilitatoruddannelse i Teori U. Særlig interesse i Bæredygtig Ledelse, Personlig Ledelse, Forandringsledelse og transformative forandringsprocesser. Mange års erfaring som leder i det private erhvervsliv, underviser i grund- og valgmoduler i Diplomlederuddannelsen, samt procesledelse.

Bensaid Vincent Jill
Bensaid er selvstændig konsulent med mange års erfaring indenfor facilitering af udviklings- og forandringsprocesser, været co-facilitatortræner på intern facilitator uddannelse og har HR lederuddannelse baseret på Teori U, ledelsesudvikling, herunder ledelse af Retreat i Sahara Ørkenen. Derudover er han Consulting partner i Ankerhus Akademiet, hvor han er skaber af deres Presencing U Lab og fungerer som gennemgående underviser og træner. Bensaid er uddannet systemisk og anerkendende coach fra METROPOL, Facilitator og Procesleder fra CENFAC, og gennemført det 3-årige uddannelsesprogram ”Bæredygtig Ledelse, Co-Creation og Teori U i praksis” hos Sustainable Co-Creation og Presencing Institute ved MIT.