Ankerhus Akademi

Bent EngelbrechtBent Engelbrecht_CV

Managing Partner, CEO
Bent Engelbrecht har i hele konsulentkarrieren været optaget af fornyelse og ledelse af udviklingsprocesser. Fornyelse der resulterer i transformation. De mange års dybtgående erfaring som virksomhedsleder og konsulent gør, at han kan skræddersy et præcist udviklingsforløb. At designe og gennemføre udviklingsforløb for virksomheder og lederteams er hans passion og unikke kompetence. Bents kunder kan regne med, at han trækker på sin store erfaring og med humor, glimt i øjet og sin empati skaber han netop den proces, der forløser udfordringen. Ledetråden er: ”facilitèr mere, gør mindre”.

Bent introducerede MIT forskeren Otto Scharmer i Danmark og sikrede udbredelsen i Skandinavien af dennes nu verdenskendte Teori U gennem Forlaget Ankerhus. Teori U udgør en væsentlig baggrund for konsulentarbejdets praksis i Ankerhus.

Bent har med en baggrund som cand.merc. og medstifter af Ankerhus Gruppen været med til udviklingen af konsulentbranchen i Danmark.

bent@ankerhus.dk
Mobil: 20 33 19 89
LinkedIn

 

Bensaid Vincent Jlil

bensaid

Consulting partner
Bensaids faglighed hviler på systemisk tækning og metode, anerkendende udforskning (appreciative inquiry) psykodynamisk gruppe- og organisationspsykologi, eksistentiel psykologi og filosofi, social psykologi, Teori U, den lærende organisation, førende metoder til udvikling af High Performance Teams bl.a. Drexler/Sibbet Team Performance Modellen og nyeste hjerneforskning.

Han arbejder med, at høj deltagerinvolvering, engagement og ejerskab lever side om side med effektivitet, målrettethed og resultatskabelse. Det gør han fordi, han har erfaret, at de bedste og mest bæredygtige løsninger udvikles i fællesskab med de mennesker der er berørte af en given situation.

bensaid@ankerhus.dk
Mobil: 26 28 38 00
LinkedIn

 

Eloneh Klit Malm

lone klit malmConsulting Partner
Eloneh Klit Malm er bæredygtighedsfacilitator med ingeniørbaggrund og en bred erfaring fra projektledelse. Hun bærer projekter igennem med en ordentlighed, der muliggør professionel gennemførelse, afslutning og afrapportering af projekter.

Hendes ekspertise kommer til udtryk gennem den mening og retning hun formår at skabe i projektet. Eloneh opfattes af sine samarbejdspartnere som en værdifuld samlende faktor man kan regne med, når et projekt skal færdiggøres. Hun anvender kreative møde, workshops, mindre konferencer og skriftlig vidensdeling, der skaber engagement og fællesskab om projekter og deres gennemførelse. Hun har desuden en finansiel bestyrelsesuddannelse samt erfaring fra en bestyrelsespost i et pengeinstitut.

Eloneh har arbejdet med funding og projektansøgninger, der har skaffet bevillinger og projekter indenfor bæredygtighed, økologisk landbrug, økologisk biogas, ressourcehåndtering og nye samarbejds-/ejerformer i det samfundsnyttige landbrug.

Eloneh Klit Malm har som menneske evnen til at finde kernen af det, der giver varig værdi for såvel individ som organisation.

eloneh@ankerhus.dk

 

ANKERHUS COMMUNITY

 

Ann Louise Slot

ann louise slot

Consulting partner
Ann Louise Slot er cand. mag i Antropologi med speciale i identitet, organisationsudvikling, og formidling. Gennem sin karriere i det private erhvervsliv og som selvstændig har hun altid insisteret på kvalitative og dybe resultater. Hun brænder for at skabe menneskelig og social bæredygtighed og med udgangspunkt i tillid, nærvær og integritet skaber hun de processer, der skal til for at bevæge virksomheder, organisationer og mennesker i netop den retning. Som tillæg hertil evner hun kunsten at se hvilke fremtidige tendenser og sprækker, der lige netop kan være katalysator for innovation og udvikling i kundernes konkrete kontekst.

Ann Louise arbejder med den dybe antropologiske analyse gennem empati, interviews, observation og tematisering samt afholder foredrag og faciliterer ledernetværk.

info@ankerhus.dk
Mobil: 60 15 28 78
LinkedIn

 

Glennie Grønneglennie grønne

Consulting Partner
“Enkelt, effektivt og meningsfuldt” er de værdier Glennie Grønne centrerer sig om i sit konsulentar-bejde. Hun ser sig selv som rollemodel for et nemt og trygt samarbejde med kunderne, der omfatter Novo Nordisk, Dan Cake, Region Midt, Viborg Kommune og mange flere.

Glennie Grønne startede i 2007 som selvstændig konsulent i sit eget firma Konekt. Med en ballast som teoretisk velfunderet, seriøst forberedt og god til at lege med modeller og handleplaner og 100% fokuseret på det fælles mål kan kunden regne med at målet nås.

Hun holder retning, er vedholdende i opfølgningen og skaber klarsyn og overblik, gennem en empatisk og ligefrem tilgang med et stort fokus på formidling. Glennies basis er en sundhedsfaglig uddannelse suppleret med uddannelser som certificeret coach, underviser og censor for nye coaches, diplom i formidling.

Glennie Grønnes kernekompetencer mærkes i foredrag, undervisning, eksekutivcoaching, stresscoaching, teamudvikling, konflikthåndtering, sundhedstjek og samtaler opbygget omkring Extended DISC.

info@ankerhus.dk

 

Lars Dencker

Executive partner, CMC, Cand.psych.Lars Dencker_CV
Lars har årelang erfaring fra danske og internationale konsulentvirksomheder som både konsulent og leder. Arbejder med alle aspekter af ledelses- og organisationsudvikling, specielt forandringsledelse, konflikthåndtering og personlig udvikling. Er tillige ekstern lektor v/ Århus Universitet/ASB.

lars@ankerhus.dk
Mobil: 40 89 80 41
LinkedIn

 

 

 

 

 

Lone FischerLone 395

Ekstern konsulent, Cand. Psych. Aut.

Lone har 20 års erfaring som organisationspsykolog. Hun har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og organisationsudvikling i både private og offentlige virksomheder bl.a. i Arla Foods, Region Midtjylland og Arbejdsmiljøcentret. Lone er desuden uddannet sygeplejerske og har arbejdet i sundhedssektoren i en årrække.

Lone er meget optaget af de komplekse problemstillinger der kan vise sig i arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø og hvordan man som konsulent kan hjælpe arbejdspladsen videre med disse udfordringer.

lone@ankerhus.dk
Mobil: 31 90 25 55