Ankerhus Akademi

Hvad er executive coaching i Ankerhus?


Vi coacher ledere til at udvikle både lederskab og forretning.

Ledercoaching hjælper lederne til at accelerere deres bidrag til virksomhedens resultatskabelse og til at udvikle deres egen ”stil og stemme” i lederskabet ved at:

  • Opstille og realisere klare mål
  • Fokusere på og træne strategiske til- og fravalg
  • Eksperimentere i praksis med, hvad der virker og ikke virker i eget lederskab
  • Lade sig udfordre og se nye perspektiver

Vi baserer ledercoaching på en aktionsorienteret læringsforståelse, der er målrettet, erfaringsbaseret og eksperimenterende i forhold til praksis. Ledercoaching inddrager arbejdsmæssig praksis som træningsbane. Med andre ord fremmer og understøtter coaching lederens udvikling og udøvelse af ledelse i praksis.

Effekt og udbytte

Et ledercoaching forløb med Ankerhus inspirerer dig som leder til at være løsningsorienteret og handle proaktivt i forhold til de udfordringer, som du møder i hverdagen. Det hjælper dig til at skabe systematik i opgaveløsningen og få et klart og meningsfuldt billede af din rolle og dit ansvar i virksomheden. Du får styrket dit personlige lederskab ved at fokusere på dine ledelsesmæssige styrker og udviklingsområder.

Sådan gør vi

Eksempel på forløb:

2 timer: Personprofilanalyse. De ledelsesmæssige styrker og udviklingsområder afdækkes, og indsatsområder og mål identificeres.

Derefter 6 x 2 timers ledercoaching, hvor lederen opstiller mål og plan for gennemførelse af coachforløb og hjemmetræning sammen med konsulenten.