Ankerhus Akademi

Mod til udvikling!


Hos Ankerhus flytter vi ledelse og organisationer til større empati og bæredygtighed.

Vores kunder oplever værditilvækst i samarbejdet med Ankerhus, gennem vore konsulenters store erfaring, brede faglighed og dybe professionalisme, samt evnen til at transformere teoretisk viden til praktisk anvendelse i organisationerne. Vi løser opgaver nationalt som internationalt, og vi har strategiske samarbejdspartnere i både ind- og udland, som inddrages efter behov. Derudover samarbejder vi med universiteter og business schools omkring produktudvikling og videndeling.

Vore konsulenter er markant dygtige, personlige, autentiske, uformelle, kreative, har humor og en positiv tilgang til verden. Vi er optaget af, at enhver virksomhed må have en løbende fornyelse, hvis dens samfundsværdi skal fastholdes og udvikles. Ankerhus råder over toperfarne konsulenter i Ledelse og HR, innovation og Teori U, Forretningskreativitet, arbejdsmiljø og organisationsudvikling. Vi gennemfører projekter i det rummelige arbejdsmarked. Forlaget Ankerhus udgiver ledelsesbøger.

Ankerhus har som brand eksisteret i mere end 30 år. Vi vil forsat være blandt de førende i udvikling og leverance af konsulentydelser. Vi forholder os til den kommende virkelighed og har opbygget en organisation, der sikrer høj kvalitet, fleksibilitet og moderne netværkspraksis sammen med en toptrimmet administrativ back-up.