Ankerhus Akademi

I en omskiftelig verden hvor udviklingen går hurtigere og hurtigere er det vigtig for alle virksomheder at der kontinuerligt arbejdes med udvikling af virksomhedens forretningsgrundlag. Det handler om at være bevidst om hvilke faktorer der skaber værdi for kunderne og hvor de største omkostninger ligger.

Hos Ankerhus bruger vi ofte Business Model Canvas modelapparatet til at arbejde med udvikling og forandringsprocesser i virksomheder. Business Model Canvas er en metode, hvor det er muligt at inddrage hele medarbejdergruppen i forandringsprocessen.

Business Model Canvas metodikken er udviklet af Alexander Osterwalder i den banebrydende bog Business Model Generation.  Ideen bag Business Model Canvas er, at beskrive hele virksomheden på en visuel måde, der gør det muligt at overskue en række scenarier på samme tid.

business model canvas

Virksomhedens forretningsmodel skal løbende kunne justeres da konkurrenter, teknologier, trends og makro forhold konstant forandres. Ved målrettet at give alle medarbejdergrupper indsigt og indflydelse på udviklingen, sikres en langt højere grad af fleksibilitet og forandringsvillighed.

Et forløb starter ofte med at der bliver sammensat en gruppe af nøglepersoner fra alle afdelinger i virksomheden med forskellige kompetencer og indsigt i virksomhedens forretningsgange. Vi opstiller et kort billede af den nuværende situation og arbejder derefter med en række scenarie modeller.

Vi bruger gennem hele forløbet Business Model Canvas metodikken og medarbejderne opnår indsigt i de forskellige områder og deres indbyrdes indflydelse på hinanden. Medarbejderne får en viden, der fremover kan være medvirkende til kontinuerligt at drive innovation og forandringer i virksomheden.

Business Model Canvas kan bruges i både små og store virksomheder og kan enkeltvis skaleres så det kan tilpasses præcist din virksomheds udfordringer.

Hos Ankerhus er vi meget begejstrede for Business Model Canvas, da komplekse problemstillinger kan opstilles på en forståelig og direkte måde hvor der ikke er langt fra teori og strategi til reel handling og implementering i virksomheden.