Ankerhus Akademi

Arbejdsklimaet er en af de vigtigste faktorer i organisatorisk udvikling


Vi kan ønske os bedre trivsel og mere arbejdsglæde af flere grunde, men uanset udgangspunktet, er det altid en vindersag at have fokus på arbejdsmiljøet. Det er i alles interesse at højne kvaliteten af det menneskelige samspil, udvikle en sund kultur og skabe et varmt internt klima.
Det psykiske arbejdsmiljø handler om lidt mere, end blot at skabe tilfredshed. Det handler også om at styrke kvaliteten af det menneskelige samspil og sætte fokus på lederskabet, samt om at skabe flow i opgaveløsningen. De faktorer der tilsammen skaber den muldjord hvori succes kan plantes og gro.

Innovation og et kreativt samarbejdsmiljø hænger logisk sammen

Den kreative og innovative problemløsning opstår i åbne miljøer. Fællesskab, nærvær i samarbejdet og simpel arbejdsglæde giver de bedste muligheder for at skabe udvikling, forandring og innovation.
Vi ved i dag, at en investering i det psykiske arbejdsmiljø i en virksomhed altid betaler sig. Og når vi arbejder sammen om det – skaber vi organisationsudvikling. Med Ankerhus på sidelinjen er du i sikre hænder. Et fokus på arbejdsmiljøet i et organisationsudviklende perspektiv udtrykker sig altid i højere energi, større fælles engagement og fornemmelse for det fælles ansvar. Alle vinder herved.

Vi har en klar holdning

I Ankerhus arbejder vi med arbejdsmiljøet på alle niveauer, lige fra individuel ledersparring til fællesorganisatoriske udviklingsaktiviteter. I tilgangen til vores konsulentarbejde er vi inspireret af det ”nye ledelsesparadigme” og den radikale humanisme.

• Det er ikke hvad du konkret gør der er det afgørende for din virksomheds succes. Det er bevidstheden hos aktørerne – dine kolleger og dig selv, der skaber resultaterne.

Psykisk arbejdsmiljø ved rådgivningspåbud

I Ankerhus er vi, som autoriseret psykisk arbejdsmiljørådgiver, klædt på til at tage os af alle typer af rådgivningspåbud indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder med kvalificerede erfarne erhvervspsykologer som har erfaring med både ledelses- og organisationsudvikling.